ABW Rekrutacja osoba polecająca

Aquu

Temat: Polski wywiad werbuje w prasie
" />Polski wywiad werbuje w prasie Tagi: ABW, praca Jeśli skończyłeś szkołę wyższą lub jesteś studentem V roku, masz szansę na pracę w polskim wywiadzie. Po raz pierwszy w historii polska ... pracownica Agencji Wywiadu. Wcześniej rekrutacja odbywała się w szkołach podoficerskich, w wojsku, policji. Niektórzy wysyłali zgłoszenia i CV na adres Agencji. Czasami był odzew. Tak, jak w przypadku Anny, absolwentki ekonomii: ... nieistniejący już UOP. A obecnie także Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, czyli służba zajmująca się wewnętrznym bezpieczeństwem państwa, m.in. kontrwywiadem i zwalczaniem terroryzmu na terenie Polski. ABW pisze o naborze na swojej stronie internetowej, zachęcając kandydatów w ten oto sposób: "Agencja oferuje wyjątkową możliwość zaangażowania się w pracę dającą poczucie satysfakcji z uczestnictwa w zorganizowanej strukturze państwa, zabezpieczającej jego podstawowy interes: bezpieczeństwo". Rekrutacja dzieli się na kilka etapów. Przewidziane są: rozmowa kwalifikacyjna, predyspozycyjne badanie psychologiczne, wywiad w miejscu zamieszkania i pracy kandydata oraz uzyskanie opinii od osób polecających, orzeczenie komisji lekarskiej podległej Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która ustala zdolność fizyczną i psychiczną do służby w ABW. Do tego dochodzi egzamin sprawnościowy, badanie psychofizjologiczne, badanie psychotechniczne i inne badania sprawdzające przydatności do służby na danym stanowisku. Na koniec ABW sprawdza, czy kandydat daje rękojmię zachowania tajemnicy. Katarzyna Gontarczyk
Źródło: ochronaforum.eu/viewtopic.php?t=1875
img
\